6GT

6GT is een besturingsmodel voor transformaties, met het doel om complexe veranderingen binnen organisaties succesvol uit te voeren. 6GT geeft inzicht in de voorwaarden voor succesvolle transformaties en laat zien hoe u het proces kunt beïnvloeden. Het model is zo opgezet, dat u snel de gebieden en hun samenhang herkent. Heldere schema’s en dashboards maken het gehele proces inzichtelijk en de vereiste aansturing duidelijk. Het 6GT-model ontrafelt het complexe veranderingsproces in 7 gebieden. Dit zijn de 6 onmisbare ingrediënten, de 6 G’s, en de integrale transformatie 6GT (zie infographic).

In nauwe samenwerking met Transformatie Partner Han Willems (info@6GT.nl) ontwierpen wij de 7 complementaire transformatiemodellen en de bijbehorende infographics. Daarnaast ontwikkelden wij een marketing- en communicatiestrategie om 6GT onder de aandacht van grotere organisaties te brengen.

Branche

Management Consulting

Disciplines

Strategisch advies
Grafisch design