Samen sterker
voor de Achterhoek

Om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden, zijn Rabobank Achterhoek-Oost en Rabobank Graafschap-Noord  sinds 1 augustus a.s. gefuseerd. Onder de naam Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek wil de nieuwe bank een actieve en prominente rol spelen in de economische dynamiek van deze regio. Om de intentie en de beweegredenen nader toe te lichten, is een speciaal fusiemagazine ontwikkeld voor klanten en leden. Als vaste communicatiepartner van de Rabobank hebben wij dit magazine samen met de betrokken banken vorm en inhoud gegeven. De Rabobank en Mackaay: Samen sterker.

Branche

Financiële dienstverlening

Disciplines

Copywriting
Grafisch design
DTP
Fotografie