Woonservice

Om te bepalen of Woonservice haar eigen huiswerk goed heeft gedaan, heeft de corporatie opdracht gegeven om een visitatie uit te laten voeren. Een visitatie geeft inzicht in de prestaties en in de checks en balances van de corporatie.

Wat blijkt? Woonservice doet het volgens de visitatiecommissie als proactieve plattelandscorporatie erg goed. Zowel op het gebied van wonen als op het gebied van leefbaarheid. Op veel punten wordt Woonservice zelfs als voorbeeld voor de hele sector beschouwd. Het gemiddelde eindcijfer dat Woonservice van de visitatiecommissie heeft gekregen is een ruime 8!

Een prachtige aanleiding om de beeldvorming rond woningcorporaties bij te sturen. Met een opvallende advertentie in regionale dagbladen en een speciale minisite maakten wij de goede prestaties van Woonservice wereldkundig. De gekleurde bril waarmee vaak naar corporaties wordt gekeken leidde de lezers in alle gevallen naar het cijfer 8.

Branche

Woningcorporatie

Disciplines

Strategie
Conceptontwikkeling

Media

Regionale dagbladen
Online

Resultaat

Een 8