Woonservice

Woonservice is een moderne woningcorporatie die staat voor kleurrijk wonen in 33 dorpen in Midden-Drenthe. Kleurrijk wil zeggen: oog hebben voor individuele huurders, het bevorderen van de sociale samenhang in de kernen en dorpen en het positief bevorderen van de economische ontwikkeling in het werkgebied. Wanneer dat je vertrekpunt is als organisatie, dan wil je dat natuurlijk op alle niveaus uitdragen.

In het logo van Woonservice, dat onmiskenbaar bestaat uit 12 woningen, symboliseren verschillende vormen en kleuren de individuele woonwensen van mensen. Deze grafische elementen vormen tevens de basis voor de verdere uitwerking van de corporate identity. Alle communicatie- en correspondentiedragers worden hiermee met elkaar verbonden en geven zo uitdrukking aan de missie kleurrijk wonen.

Branche

Woningcorporatie

Disciplines

Communicatie-advies
Grafisch design
Copywriting